SİDAP KURCU BAŞKANI ÖMER SANLI SİVAS KONGRESİ MESAJINDA

0
497
views

SİDAP KURCU BAŞKANI ÖMER SANLI SİVAS KONGRESİ ÖNEMlİ Sivas Kongresi 2 Eylül 1919 günü Erzurum’dan Sivas’a gelen Mustafa Kemal Paşa ve 38 delegenin katılımı ile o zamanlar Sultani Mektebi olarak kullanılan Sivas Lisesi’nde 4 Eylül 1919 günü başlamıştır. Kongre 8 gün boyunca devam etmiş ve 11 Eylül 1919 tarihinde sona ermiştir. Kongrenin Sivas’ta toplanma sebebi ise Anadolu’nun tam ortasında bulunan Sivas’ın İtilaf Devletlerinin işgali altında olmayışı, ve İtilaf Devleti’nin işgali altındaki bölgelere uzak oluşudur. Ayrıca Anadolu’nun tam ortasında ve geçiş güzergahı üzerinde olması sebebi ile ulaşımın kolay sağlanabildiği bir şehirdi Sivas. Ayrıca Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Şubesi çok organize teşkilatlanmış bir durumdaydı ve İtilaf devletlerinin bu şehri işgal etmesi çok zordu. Yapılan ilk oturumda Mustafa Kemal Paşa kongreye başkan seçildi. İstanbul Hükumeti Erzurum Kongresinde sergilediği davranışın aynısını Sivas Kongresi içinde sergilemiş ve Sivas Kongresine katılımları engellemek için çalışmıştır. Hatta Kongreye Başkanlık eden Mustafa Kemal Paşa hakkında tutuklanarak İstanbul’a gönderilmesi yönünde bir takım girişimlerde bulunmuştu. Sivas kongresinin her bir delegesi sadece vatanın kurtuluşu için çaba sarf edeceklerine dair yemin etmişlerdir.

Sivas Kongresinde Alınan Kararlar:

1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
2-Her türlü işgal ve müdahaleye karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir.
3-Kuva-yı Milliye’yi amil ve irade-i milliye’yi hakim kılmak esastır.
4-Manda ve himaye kabul edilemez.
5-Milli iradeye temsil etmek üzere Millet Meclisi’nin derhal toplanması mecburidir.
6-İstanbul hükumeti harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk etme mecburiyetinde kalırsa vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
7-İtilaf devletlerine karşı vatanın bütünlüğünü savunan cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmiştir. Cumhuriyetin Temellerinin atıldığı Sultan Şehir SİVAS’ımızın 4 Eylül kongresinin 100. yılını kutluyor,Mustafa Kemal ATATÜRK ve kongre delegelerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

CEVAP VER