Misyon & Vizyon

vizyon_misyon

 

SİDAP VİZYON;

Hiçbir oluşuma koşulsuz bağlı kalmaksızın, Sivas’ın köklü geçmişine yakışır bir şekilde, idealist bir ekiple sürdürülebilir model projeler ışığında, her türlü kaynağı verimli kullanarak Sivas ve Sivaslılar için birleştirici ve bütünleştirici çalışmalar yapmak SİDAP’ın Vizyonudur.

SİDAP MİSYON;

Sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi temel ilke olarak benimseyen, demokratik, katılımcı, birleştirici ve idealist bir yerel yönetimcilik anlayışı içinde;Yapılacak hizmetleri belli bir plan dahilinde, her türlü kaynağı daha etkin ve verimli kullanarak, Sivas’ın Kültürel ve yöresel değerlerini ön planda tutarak, Sivas’ı her alanda kalkındırmak,yapılan her türlü projede ve kalkınma hamlesinde, siyasi ve ekonomik alanlarda Sivas’ı ve Sivaslıyı hak ettiği itibari düzeye ulaştırmak, toplumsal hemşehrilik duygusunu geliştirerek tek çatı altında Sivaslıları birleştirmek,dünya genelinde Sivas’ı her yönden bir cazibe merkezi haline getirmek, SİDAP’ın Misyonudur.