Gölova İlçemiz

0
2208
views

gölova

 

GÖLOVA KÖYLERİ

AKÇATAŞ-ARSLANCA-AŞAĞITEPECİK-AYDOĞDU-BOĞAZKÖY-BOZAT-ÇAKIRŞEYH-CANKÖY-ÇATAKLI-ÇEVRECİK-ÇOBANLI-ÇUKURYURT-DEMİRKONAK-DİKKÖY-GÖZLÜCE-GÖZÖREN-GÖZÜKÜÇÜK-GÜNALAN-İLYASKÖY-KARACA-KARAYAKUP-OKÇAÖREN-SARIYUSUF-SOĞUKSU-SUBAŞI-ULUÇUKUR-YAYLAÇAYI-YUKARITEPECİK-YUVACIK

GÖLOVA İLÇEMİZİN TARİHÇESİ

Gölovanın tarihi M.Ö.2000 yıllarına kadar uzanmaktadır.İlçemizin kuzeyine düşen Söğütlü Göze mevkiinde Hitit Uygarlığından kalma bulgulara rastlanmıştır.
Bizans ve Trabzon-Rum Devletleri hakimiyeti altında kalan İlçe Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon-Rum Devletini fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir.Eski adı Ağvanıs olan Gölova’dan Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahsetmektedir.
Gölova adını baraj yapılmadan önce Gölova önünde bulunan düz ova ve kanlı göl ve çorak gölden almıştır.Kanlı göl adını ise gölün dibinde bulunan yosunların kırmızı renk olmasından almıştır.Çorak göl ise tuzlu olmasından almıştır.
Bu gölde eskiden ,ev hanımlarımız çamaşırlarını yıkamaktadırlar.

1972 Yılında Belde statüsü kazanan Gölova 1990 yılında İlçe olmuştur.Köse dağı sıralarından,Kel dağ,Kızıldağ sırasına kadar uzanan 30 km lik uzunluk ve 15 km genişlikte bir alan içerisinde yer alan Gölova Doğuda Refahiye,Güneyde İmranlı,Batıda Akıncılar,Kuzeyde Çamoluk İlçeleri ile komşudur.Rakımı 1.300 dür.Yüzölçümü 310 km2 dir.
Gölovamıza 1978 yılında yapımına başlanan Gölova Barajı 1986 yılında doldurulmuş ve şu anda çevre köylerin ve İlçelerin arazisini sulanmasında kullanılmaktadır.
Baraj gölünü İlçemiz Subaşı köyünden başlayıp Arslanca köyünden devam ederek Kelkit Çayına karışan Çobanlı ırmağı beslemektedir.

Gölovanın iklimi önceki yıllarda karasal iklim hakim iken,mevsim değişmeleri neticesinde Karadeniz iklimi hakim olmaya başlamıştır.Gölova’nın ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanı ve hayvancılık ve yaylacılık yapılan Gölova yaylası bulunmaktadır.

GÖLOVA’DA KÜLTÜR VE TURİZM

GÖLOVA KÜLTÜR VE SANAT EVİ
Gölova Kültür ve Sanat Evinin Binası Özel İdareye ait taş binadır.

Geçmiş Yıllarda Okul ve Jandarma Karakolu olarak hizmet vermiştir. Jandarma Komutanlığının kendi binalarına taşınmasından sonra İl Özel idaresi İl Daimi Encümenince 09.04.2003 tarih ve 63 sayılı kararla Gölova Köylere Hizmet Götürme Birliğine Gençlik Merkezi yapılması amacıyla 24.04.2003 tarihinde devredildi.

Aynı bina 2004 yılında Kültür ve Sanat Evine çevrilmek üzere restorasyon çalışmalarına ihalesi yapılarak başlandı. Çalışmalar 25.06.2005 yılında tamamlandı ve İnşaat, İç eşyaları ve bahçe malzemeleri olmak üzere toplam 80.342.03 YTL. KDV. dahil harcanarak Kültür ve Sanat Evine dönüştürülmüştür. Binanın bahçeyle birlikte alanı 1.255.03 m2 dir.
Bina içerisinde Kalorifer, Dinlenme Salonu ve Spor amaçlı salon, Sergi Salonu, Şark köşesi, Kitap Okuma Odası, Bilgisayar Odası mevcuttur.
Bina dışında, Çocuk bahçesi mevcuttur.

KÜLTÜR ve TURİZM
Gölova’nın sosyal ve kültürel değerleri köklü bir geçmişe dayanmakta ve bugün de varlığını sürdürmektedir. Gölova ve köyleri şenlik, festival, panayır gibi etkinliklerle kültürel değerlerini açığa çıkardıkları gibi gelecek nesillere de aktarmaktadırlar.
Köy odalarındaki kış sohbetleri kışı köyde geçirenlerce sürdürüldüğü gibi yazın köye gidenler de bu geleneği sürdürmeye çalışmaktadırlar. Okullar halk oyunlarını ve halkın halen oynadığı geleneksel oyunları devam ettirmektedirler.
Yörede dokunan işlemeli çoraplar, kilim ve çeçimler varlığını sürdürmektedir.
Gölova’nın tarihiyle ilgili çeşitli belgelerin en dikkate değerli olanlarından birisi Evliya Çelebinin seyahatnamesidir. Gölova’nın 200-300 haneli bir büyük kariye olduğu, caminin etrafında güzel dizilmiş evler ve meydanın old+uğu belirtilir. Yine bu dönemin dirlik merkezinin de Karayakup olduğu yazılmıştır.
İlçe Merkezinde ve köylerinde tarihi değere sahip birkaç eser bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi halen kullanılmakta olan Gölova Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet veren taş binadır. 2004 yılında restore edilen binada dinlenme salonu, spor amaçlı salon, sergi salonu, şark köşesi, kitap okuma odası ve bilgisayar odası mevcuttur.
İlçede yetişmiş hayırsever işadamlarından Kazım AYAN “Kazım Ayan Gölova Devlet Hastanesini”, Sıtkı AYAN “Kız Öğrenci Yurdunu”, halı sahayı ve “Mehmet Ayan Belediye Parkını” ilçeye kazandırmışlardır.

GÖLOVA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Gölova’nın tarihi MÖ. 2000 yılına kadar uzanmaktadır. İlçemizin kuzeyine düşen Söğütlü Göze mevkiinde Hitit Uygarlığı’ndan kalma bulgulara rastlanmıştır. Bizans ve Trabzon-Rum Devletleri hakimiyeti altında kalan ilçe Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon-Rum Devletini fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir.
Eski adı Ağvanis olan Gölova’dan, Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde bahsetmektedir. Cumhuriyet döneminde Suşehri ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 1972 yılında belde statüsü kazanan Gölova, 09.05. 1990 yılında kabul edilen yasa ile ilçe olmuştur.
Köse dağı sıradağlarından, Kel dağ-Kızıldağ sırasına kadar uzanan 30 km uzunluk ve 15 km genişlikte bir çanak içerisinde yer alan Gölova,Karadeniz,İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin birbirlerine en çok yaklaştıkları ve bu üç bölgemizin de çeşitli özelliklerini taşıyan bir sahada bulunmaktadır.
Gölova doğuda Refahiye, güneyde İmranlı, batıda Akıncılar, kuzeyde Çamoluk ilçeleri ile komşudur.Ortalama rakımı 1300 m., yüzölçümü 308 km2 olan Gölova Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindedir ve Birinci Derecede Deprem Bölgesidir.Sarıçiçek Yaylalarından (Kızıldağ) doğan Çobanlı Çayı İlçenin en önemli akarsuyu olup, Baraj gölünün de kaynağı ve besleyicisidir. Ayrıca İlçemize bağlı Yayla çayı Köyünden Kelkit Çayı geçmektedir.
Karasal İklim ile Karadeniz İklimlerinin özelliklerini barındıran karma bir iklime sahip olan Gölova, İç ve Doğu Anadolu’nun karlı soğuk kışlarından daha ılık, Karadeniz Bölgesinin aşırı yağışlarından daha az yağışlıdır.
Tabi bitki örtüsü bozkırdır. İlçenin ancak % 20’lik kısmını ormanlık ve fundalıklar oluşturmaktadır.

GÖLOVA’DA TARIM VE HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık

İlçede özellikle büyükbaş hayvancılık yaygındır. Halen (3750) büyükbaş hayvan mevcut olmakla birlikte, bu sayının (5) misli hayvanin faydalanabileceği mera ve yaylım alanı vardır. Büyükbaş hayvanlar çoğunlukla yerli ırktan oluşmakta olup, suni tohumlama çalışmaları ile kültür ırki ve melez hayvan şayisi arttırılmaya çalışılmaktadır. İlçemizde yıllık ortalama 2400 ton süt üretilmektedir. İlçede günlük sütün değerlendirilebileceği bir adet süt fabrikası bulunmaktadır.

Küçükbaş Hayvancılık

Eskiden yoğun olarak yapılan küçükbaş hayvancılık son yıllarda gerileme göstermiştir. Kaymakamlığımız tarafından yürütülen projeli çalışmalarla küçükbaş hayvancılığın yeniden canlandırılıp yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. İlçemizde hali hazırda 600 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Aricilik

İlçemizin florası arıcılığa uygun olmakla birlikte yoğun göç dolayısıyla (küçükbaş hayvancılıkta olduğu gibi) arıcılık sahasında büyük bir gerileme olmuştur. Halen İlçe genelinde (850) adet civarında fenni arı kovanı bulunmaktadır. Ayrıca her yıl bahar döneminde basta Ordu ili olmak üzere civar il ve ilçelerden yaklaşık (1600) adet fenni kovan gezgin arıcılarca İlçemizde konaklatılmaktadır. Yıllık bal üretimimiz 120 ton civarındadır.

Balıkçılık

Gölova Baraj Gölünün oluşması ile birlikte yeni bir is kolu olarak balıkçılık ortaya çıkmıştır. İlçede göl içinde 1 adet alabalık çiftliği bulunmaktadır. Çiftlik 50 ton/yıl kapasiteli olup, yılda 200.000 yavru balık üretimi yapılmaktadır.

Tarım

İlçemizdeki tarımsal faaliyetlerin temelini hububat tarımı ve yem bitkileri teşkil eder. Toplam tarım arazisi 4178 ha olup, 1248 ha arazi ekilmemektedir. Bir başka deyişle toplam tarım arazisinin yaklaşık % 35i ekilmemektedir. İlçede yaklaşık 70.154 da arazi sulanabilmektedir. İstanbul ve diğer büyük illere göç, gübre, mazot gibi tarımsal girdi fiyatlarının yüksek olması ve tarım ürünleri fiyatlarının düşük olusu ekilebilir tarım alanlarının ekilmeyişinin baslıca nedenleri arasındadır.

Gölova Baraj Gölü sulama amaçlı olmakla birlikte, İlçe merkezi ve köyleri tarımsal alanları sulamada gölden yararlanamamaktadır. İlçemiz tarım arazilerinin de Baraj Gölünden sulanabilmesi amacıyla D.S.I.ye hazırlanan proje henüz uygulamaya konulmamıştır.

GÖLOVA’DA EĞİTİM DURUMU

İlçede okuryazarlık oranı % 97 seviyesindedir.
Hasan Şakar YİBO bünyesindeki 1 adet anasınıfında 13 öğrenci bulunmaktadır. İlçe Merkezinde ikamet edip okul öncesi eğitim almayan çocuk bulunmamaktadır. Her yıl yapılan alan taramaları ile okul öncesi eğitim alması gereken tüm çocuklar okul öncesi eğitime yönlendirilmektedirler.
İlköğretimde Gölova Hasan Şakar YİBO dışında ilköğretim okulu bulunmamaktadır. Bu okulda 142 kız ve 164 erkek öğrenci eğitim görmekte, 24 öğretmen görev yapmaktadır. İlçede Gölova Çok Programlı Lisede 46 kız ve 53 erkek öğrenci eğitim görmekte, 12 öğretmen görev yapmaktadır.
İlçede 250 kapasiteli YİBO pansiyonu, Çok Programlı Lise Ayan Kız Öğrenci Yurdu (60 öğrenci kapasiteli) ve 44 kapasiteli özel erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Öğrenci mevcutları yurt kapasitelerinin altındadır. Bugünkü haliyle yurt ve pansiyon kapasiteleri yeterli durumdadır. İlçede taşımalı eğitim ve ikili eğitim yapılmamaktadır.
Yüksek öğretim kurumu bulunmamaktadır.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okuma yazma kursu, İngilizce, bilgisayar kursu, arıcılık kursu, hazırlık kursları, aşçılık, arıcılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda sosyal, kültürel ve mesleki kurslar açılmaktadır. 2010 yılı itibariyle toplam 13 adet kurs açılmış olup bu kurslara toplam 202 kursiyer katılmıştır.
Gölova Çok Programlı Liseye ait çok amaçlı salonun büyük onarımı için 40.000,00 TL. Ödenek gelmiş olup, söz konusu onarım işi için 2010 Haziran ayında ihale yapılarak kısmı onarım gerçekleştirilmiştir. Ancak ödenek yetersizliğinden onarımın tamamı gerçekleştirilememiştir.

CEVAP VER